GROUP SHOWS:

2014 "Art Miami", Miami, FL
2012 “Art Miami”, Miami, FL
2012 “ArtBo” Bogota Colombia
2012 “Art Southampton”, New York.
2012 “Scope NY”, New York.
2012 “Art Wynwood”, Miami, FL.
2011 “Art Miami”, Miami, FL.
2011 “Mélange”, now Contemporary Art, Miami, FL.
2011 “Scope NY”, New York, NY.
2010 “Artbo”, Bogota, Colombia.
2010 “Art Miami”, Miami, FL, U.S.A.

Scroll Up

Scroll Down